Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk Önt, hogy telefonszámát és e-mail címét, amit Ön saját elérhetősége érdekében Önként adott meg a számunkra, az EU 2016/679. számú „ A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adtok szabad áramlásáról” szóló rendeletével összhangban, az erre vonatkozó nemzeti végrehajtási rendeleteknek megfelelően, saját adatkezelési szabályzatunkban foglaltak szerint kezeljük.

Az előbbiekben részletezett adatvédelmi rendelet, a GDPR, nagyon lényeges és szigorú előírásokat tartalmaz, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 • Társaságunk számára kiemelten fontos a felhasználók személyes adatainak védelme, azokat a cég különös körültekintéssel kezeli és tárolja.
 • Adatvédelmi elveinket úgy alakítottuk ki, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a General Data ProtectionRegulationnek, vagyis a GDPR-nak).
 • Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a társaságunk által tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban, keresse meg adatvédelmi felelősünket az info@human-consult.hu e-mail címen!
 • Az adatvédelmi tájékoztató legközelebbi alkalommal 2019 április 4-én kerül frissítésre.

Az adatkezelőről és az adatfeldolgozókról

Az adatkezelőről

 • Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása szerint: „az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”.
 • Az adatkezelő: “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja”.
 • A HUMAN-CONSULT GYŐR Kft.  által tárolt személyes adatok adatkezelője a HUMAN-CONSULT  GYŐR Kft (9023 Győr, Corvin u.16., cégjegyzékszám:08-09-012443, adószám: 13344221-2-08)

Az adatfeldolgozókról

 • Társaságunk a munkája során úgynevezett adatfeldolgozókkal működik együtt.
 • Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása alapján “az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)”.
 • Az adatfeldolgozó pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi”.
 • Társaságunk a következő adatfeldolgozókkal működik együtt:
  • Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, 94025, USA)
  • Google, LLC (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett.

A társaságunk által gyűjtött személyes adatok

Az oldal látogatása során gyűjtött személyes adatok

 • Akkor is eljuthatnak személyes adatai a társaságunkhoz, amennyiben pusztán meglátogatja az oldalunkat.
 • Az alábbi felsorolás a kezelt adatok céljáról és az adatkezelés jogalapjáról ad áttekintést:
  • A kezelt adatok
   IP-cím, felhasznált szoftverkönyezet
  • Az adatkezelés célja
   A szerverünk biztonságos üzemeltetése
  • Az adatkezelés jogalapja
   Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
 • Biztonsági okokból végzett adatgyűjtés: a portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Ön kapcsolatának jellemzőit: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, 30 nap elteltével már csak aggregált, egyéni azonosításra alkalmatlan formában, a lehető legnagyobb műszaki biztonság mellett. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

A kapcsolatfelvételről

 • Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg külön kérésünk nélkül elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg.

A cookie-król

 • Látogatása során cookie-kat kaphat weboldalunktól; a cookie-fájlok arra hivatottak, hogy javítsák az oldal böngészésekor tapasztalt élményt.
 • Az alábbi felsorolás a főbb cookie-típusokat és azok funkcióit részletezi:
  • Működéshez szükséges cookie-k
   Ezek a cookie-k alapvető weboldal-funkciók működéséhez szükségesek
  • Analitikához szükséges cookie-k
   Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy mérjük a felhasználóink aktivitását és ezzel javítsuk az oldal minőségét – a mérésre Google Analyticset
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k elfogadása nem kötelező, azokat a böngészőjén keresztül letilthatja, és törölheti is.
 • Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics mérni tudja, használja a Google által kiadott böngészőkiegészítőt, amellyel valamennyi weboldalon tiltani tudja a szolgáltatást.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy az analitikánk teljes mértékben anonim, a mérések alapján nem lehet megállapítani az Ön személyazonosságát!
 • A böngészés közben olyan működéshez szükséges cookie-kat is kaphat, amelyeket nem társaságunk, hanem egy külsős (third-party) szolgáltató helyez el a gépén – ilyen például a Facebook. A böngészőjében külön is letilthatja a third-partycookie-kat.

Amennyiben támogatásra van szüksége:

 • Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a HUMAN-CONSULT GYŐR Kft.-nél tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban keresse meg adatvédelmi felelősünket info@human-consult.hu e-mail címen!
 • Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni arról, hogy társaságunk mely adatait tárolja, illetve milyen adatvédelmi preferenciáit tartja nyilván. Amennyiben kérdése van, az e-mail címe alapján beazonosítva két munkanapon belül igyekszünk válaszolni rá.
 • Önnek joga van tiltakozni, vagyis jelezni, hogy mely adatait nem kívánja megadni nekünk. Amennyiben az adat nem szükséges szerződés teljesítéséhez vagy a társaságunkat érintő kötelezettségek teljesítéséhez, igyekszünk eleget tenni a kérésének két munkanapon belül.
 • Önnek joga van töröltetni magát (illetve igény szerint bizonyos adatait) a HUMAN-CONSULT  GYŐR Kft. adatbázisából, az erre vonatkozó kérésének is két munkanapon belül eleget teszünk.

Kapcsolódó weboldalak